Каким образом лучше всего исследовать родимые пятна?

Самым современным методом исследования пигментных родимых пятен в настоящее время является исследование дигитальным дерматоскопом. Этот метод позволяет оценить кожные проявления намного точнее, чем при наблюдении невооруженным глазом или через лупу.

В нашем центре мы используем дигитальный дерматоскоп microFinder, который является лучшим на рынке. Специальная камера с увеличительной лупой просвечивает родимое пятно вглубь, увеличивает его в 50 раз и фотографирует с целью анализа. Сегодня, когда очень быстро растет число возникновения кожных опухолей и злокачественной меланомы, очень важно профилактическое обследование кожных пигментных проявлений, а тщательное наблюдение поможет со временем выявить возможные отклонения, которые могут вести к раку кожи.

С дерматоскопом работает опытный дерматолог, специализирующийся в области диагностики пигментных проявлений на коже.

Использование прибора microFinder

Благодаря специальному программному обеспечению каждое родимое пятно можно спокойно осмотреть на экране, сохранить в базе данных и при следующей проверке сравнить изменения, произошедшие в нем. База данных прибора содержит тысячи снимков, исследуемое родимое пятно сравнивается с родимым пятном на снимках, сделанных ранее, и в течение нескольких секунд с предельной точностью прибор оценивает, опасно ли это родимое пятно. На основании этого можно определить способы удаления родимого пятна или возможность его сохранения.

Как распознать меланому? Щелкните здесь

Jak nechat znaménka nejlépe vyšetřit?

V současnosti je nejdokonalejší metodou vyšetření pigmentových znamének pomocí digitálního dermatoskopu. Umožňuje vyhodnotit kožní projev nesrovnatelně přesněji než při pozorování pouhým okem či lupou.

V našem centru používáme digitální dermatoskop microFinder, který je jeden z nejlepších na trhu. Jeho speciální kamera s lupou znaménko prosvítí do hloubky, až 50x zvětší a vyfotí za účelem analýzy. Preventivní vyšetřování kožních pigmentových projevů je v dnešní době, kdy prudce stoupá výskyt kožních nádorů a zhoubného melanomu, velmi důležité a podrobné sledování v průběhu času pomůže odhalit případné odchylky, které by mohly vést k rakovině kůže. 

S dermatoskopem pracuje zkušený kožní lékař s praxí v diagnostice pigmentových projevů na kůži.

Využití přístroje microFinder

Díky speciálnímu softwaru je možno každé znaménko pohodlně prohlédnout na obrazovce a uložit v databázi a při další kontrole porovnat jeho změny. Databanka uložená v přístroji obsahuje tisíce snímků, se kterými se konkrétní znaménko porovná a během několika sekund vyhodnotí s maximální přesností, zda je či není nebezpečné. Podle toho lze rozhodnout, jakým způsobem znaménko odstranit, či zda je možné ho ponechat. 

Jak rozpoznat melanom? Klikněte zde