Sluneční alergie

Sluneční záření obsahuje záření o různých vlnových délkách. Nejčastější příčinou vzniku fotodermatózy je záření o vysoké energii, tedy záření s krátkou vlnovou délkou (ultrafialové záření). V podstatě každý člověk je na sluneční záření citlivý a prakticky u každého se při nadměrné expozici slunečním zářením objeví více či méně intenzivní projevy. Přesto existuje skupina lidí, u kterých jsou projevy mnohem intenzívnější, tito jedinci vykazují zvýšenou citlivost jejich kůže na sluneční záření a u nich se objevují typické projevy fotodermatózy.

Zatímco u normálních lidí se nadměrná expozice slunečním zářením projevuje zarudnutím kůže, tvorbou puchýřků případně popálenin a při opakované i významně zrychleným procesem stárnutí kůže, u jedinců se zvýšenou citlivostí na sluneční záření se objevuje sluneční kopřivka. V některých případech může být v časném mládí vyvolaná hyperpigmentace, která později (ve starším věku) může být příčinou tvorby kožních nádorů. Často se objevuje zvýšená citlivost na sluneční záření po podání některých léků.

Při silnějších projevech se objevuje výsev pupínků, mohou vznikat i puchýře a krusty.

Diagnóza je daná sledováním kožních projevů a vyhodnocením reakce kůže bezprostředně po jejím vystavení účinku slunečního záření (metoda příčina – následek).

Nejúčinnější a nejlepší metodou léčby je prevence. Jediným přípravkem na světě, který má průkaz účinnosti prevence fotodermatóz je Daylong Actinica (nejvyšší možná hodnota UV filtru). Ten je nutno používat denně,vždy ráno na místa ozářená sluncem. Člověk by měl být chráněn před účinky slunečního záření zejména v poledních hodinách, kdy je záření nejsilnější. Dále pak v jarních měsících, kdy je kůže odvyklá od slunce a je na expozici slunečním zářením výrazně citlivější (obsahuje málo ochranných barviv). Je nutné používat sluneční brýle pro ochranu zraku a také vhodné krémy na ochranu rtů – Daylong lipstick 25. Pokud dojde k zarudnutí kůže nebo dokonce k popálení, je nutno kůži ošetřit stejným způsobem, jako v případě popálenin.