Seboroická dermatitída

Seboroická dermatitida (SD), někdy nazývána též seboroický ekzém pro klinickou podobnost s atopických ekzémem, je řazena mezi chronické kožní onemocnění charakterizované výsevem recidivujících erytematoskvamózních kožních lézí, lokalizovaných v okrscích kůže bohatých na přítomnost mazových žláz a v oblastech intertriginózních. Predilekčně jsou postiženy oblasti obličeje, vlasaté části hlavy, horní části trupu a místa vlhké zapářky. Jde o velmi časté onemocnění kojenců mezi 3. týdnem až 3. měsícem věku, kdy jeho lehké formy ve kštici postihují až 2/3 děti, častěji jsou postiženi chlapci. U dospělých se onemocnění vyskytuje častěji u mužů okolo 4. decenia, prevalence se uvádí poměrně vysoká, a to 5-10% světové populace.

Onemocnění se dělí do dvou klinických forem. U novorozenců a kojenců hovoříme o  Dermatitis seborrhoica infantum Její vzácnou variantou u dětí s imunodeficitem je Erythrodermia desquamativa Leiner, u které se vyvíjí těžká erytrodermie.

U dospělých hovoříme o Dermatitis seborrhoica adultorum. Dospělá forma se dělí podle rozsahu postižení na ložiskovou, intertriginózní a erytrodermickou formu. Kojenecká SD se klinickými projevy liší od projevů SD dospělých. Základní principy terapie jsou však stejné.

Více informací o seboroické dermatitidě naleznete na www.seboroickadermatitida.cz.