Образование

 • Lékařská fakulta UK , obory stomatologie a všeobecné lékařství

Odborná praxe

 • 1996 až 1998 Kožní klinika FN Bulovka
 • od roku 1999 soukromá dermatologická praxe

Членство в специальных обществах

 • Česká lékařská společnost JEP (ČLS)
 • Česká dermatologická společnost (ČDS)
 • Evropská dermatologická společnost (EADV)
 • Americká dermatologická akademie(AAD)

Odborné stáže a publikace

 • St. Georges Hospital London
 • Dermatology clinic Jena

Education

 • Lékařská fakulta UK , obory stomatologie a všeobecné lékařství

Specialized practice

 • 1996 až 1998 Kožní klinika FN Bulovka
 • od roku 1999 soukromá dermatologická praxe

Membership in professional associations

 • Česká lékařská společnost JEP (ČLS)
 • Česká dermatologická společnost (ČDS)
 • Evropská dermatologická společnost (EADV)
 • Americká dermatologická akademie(AAD)

Traineeships and publications

 • St. Georges Hospital London
 • Dermatology clinic Jena