MUDr. Magdalena Šimsová

chirurg

lasermed-mudr-magdalena-simsova-456x433

Vzdělání

  • Promoce na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  • Atestace 1. stupně z oboru chirurgie 1. stupně
  • Nástavbová atestace – specializace: dětská chirurgie

Odborná praxe

  • Klinika chirurgie FNM, 2.LF UK, Praha, prof. P. Pafko
  • Chirurgické oddělení nem. České Budějovice, prim. J. Louda
  • Klinika dětské chirurgie FN Motol, 2. LF UK, Praha

Členství v odborných společnostech

  • Členka České pediatricko chirurgické společnosti

Odborné stáže a publikace

  • Houston, USA – Dept. of paediatric surgery červenec – září 2003
  • Spoluautorství učebnice: Šnajdauf J, Škába R a kol.: Dětská chirurgie, Galen, 2005

Navštivte nás

Nedvědovo nám. 3, Praha 4

Zavolejte nám

+420 734 480 916

Napište nám

recepce@lasermed.cz