Зарегистрированная медсестра

  • certifikace v používání laserových systémů Fotona
  • certifikace pro práci s IPL LumenisOne
  • certifikace aplikace chemického peelingu