Infuzní aplikace: Vitamín C, Vitamín C s Glutathionem

Vitamín C je silný antioxidant, který je velmi důležitý pro normální fungování našeho organismu s prokázanými pozitivními účinky na náš imunitní systém. Lidský organismus si jej však nedokáže vytvořit a je tak odkázaný na jeho příjem v určitých potravinách, především v ovoci a zelenině. Při podání vitaminu C ústy lze docílit v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která nepostačuje k zajištění preventivních a léčivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových). Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 15x vyšší koncentraci, což je možné pouze jeho nitrožilním podáním.

Vitamínem C se nelze předávkovat. Co tělo nespotřebuje, je vyloučeno. Vysoké dávky vitaminu C jsou efektivně podávány pacientům při léčbě infekcí, únavě, stresu a fyzické zátěži nebo rakovině (včetně rakoviny prsu). Dále se s efektem aplikuje u opakovaných infekcí, alergií, vysokého krevního tlaku, revmatických a autoimunitních onemocnění.

Obvyklá kúra zahrnuje celkem 3 infuze vždy po týdnu, při akutním onemocnění je možné dávky zvýšit. Aplikace trvá asi 30 minut formou nitrožilní infuze, při které pacient relaxuje na lehátku.

Glutathion (GSH) se řadí k nejsilnějším antioxidantům, jedná se o tripeptid složený z aminokyselin kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu. Vzniká v játrech, uplatňuje se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů, správné funkci imunitního systému, prevenci buněk před oxidačním stresem a při aktivaci řady enzymů v organizmu.

Nežádoucí oxidační stres reprezentují reaktivní sloučeniny kyslíku, jejichž vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními (oxidační stres vzniká v buňce jako produkt energetického metabolismu). V případě, že oxidační stres není dostatečně neutralizován antioxidanty, může buňku ohrožovat, narušit její DNA, vést k její mutaci.

Oxidační stres tak poškozuje zdravé tkáně, vede k chronicky zánětlivé reakci. To vše se může klinicky projevovat jako deprese, únavový syndrom, opakované infekce, alergie, autoimunitní, kardiovaskulární a neurodegenerativní choroby a nádory. Mladé buňky těla ho mají dostatek, ale počínaje 30. rokem věku glutathionu v buňkách ubývá. Od 50 let věku ho v těle dokonce bývá o 50 až 70 % méně než v buňkách mladých. To s sebou nese předčasné stárnutí organizmu, vzniku řadu nemocí a poškození orgánů. Efekt glutathionu se výrazně zvyšuje současným podáním vitamínu C.

Infuzní aplikace: Vitamín C, Vitamín C s Glutathionem

Vitamín C je silný antioxidant, který je velmi důležitý pro normální fungování našeho organismu s prokázanými pozitivními účinky na náš imunitní systém. Lidský organismus si jej však nedokáže vytvořit a je tak odkázaný na jeho příjem v určitých potravinách, především v ovoci a zelenině. Při podání vitaminu C ústy lze docílit v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která nepostačuje k zajištění preventivních a léčivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových). Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 15x vyšší koncentraci, což je možné pouze jeho nitrožilním podáním.

Vitamínem C se nelze předávkovat. Co tělo nespotřebuje, je vyloučeno. Vysoké dávky vitaminu C jsou efektivně podávány pacientům při léčbě infekcí, únavě, stresu a fyzické zátěži nebo rakovině (včetně rakoviny prsu). Dále se s efektem aplikuje u opakovaných infekcí, alergií, vysokého krevního tlaku, revmatických a autoimunitních onemocnění.

Obvyklá kúra zahrnuje celkem 3 infuze vždy po týdnu, při akutním onemocnění je možné dávky zvýšit. Aplikace trvá asi 30 minut formou nitrožilní infuze, při které pacient relaxuje na lehátku.

Glutathion (GSH) se řadí k nejsilnějším antioxidantům, jedná se o tripeptid složený z aminokyselin kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu. Vzniká v játrech, uplatňuje se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů, správné funkci imunitního systému, prevenci buněk před oxidačním stresem a při aktivaci řady enzymů v organizmu.

Nežádoucí oxidační stres reprezentují reaktivní sloučeniny kyslíku, jejichž vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními (oxidační stres vzniká v buňce jako produkt energetického metabolismu). V případě, že oxidační stres není dostatečně neutralizován antioxidanty, může buňku ohrožovat, narušit její DNA, vést k její mutaci.

Oxidační stres tak poškozuje zdravé tkáně, vede k chronicky zánětlivé reakci. To vše se může klinicky projevovat jako deprese, únavový syndrom, opakované infekce, alergie, autoimunitní, kardiovaskulární a neurodegenerativní choroby a nádory. Mladé buňky těla ho mají dostatek, ale počínaje 30. rokem věku glutathionu v buňkách ubývá. Od 50 let věku ho v těle dokonce bývá o 50 až 70 % méně než v buňkách mladých. To s sebou nese předčasné stárnutí organizmu, vzniku řadu nemocí a poškození orgánů. Efekt glutathionu se výrazně zvyšuje současným podáním vitamínu C.

Infuzní aplikace: Vitamín C, Vitamín C s Glutathionem

Vitamín C je silný antioxidant, který je velmi důležitý pro normální fungování našeho organismu s prokázanými pozitivními účinky na náš imunitní systém. Lidský organismus si jej však nedokáže vytvořit a je tak odkázaný na jeho příjem v určitých potravinách, především v ovoci a zelenině. Při podání vitaminu C ústy lze docílit v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která nepostačuje k zajištění preventivních a léčivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových). Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 15x vyšší koncentraci, což je možné pouze jeho nitrožilním podáním.

Vitamínem C se nelze předávkovat. Co tělo nespotřebuje, je vyloučeno. Vysoké dávky vitaminu C jsou efektivně podávány pacientům při léčbě infekcí, únavě, stresu a fyzické zátěži nebo rakovině (včetně rakoviny prsu). Dále se s efektem aplikuje u opakovaných infekcí, alergií, vysokého krevního tlaku, revmatických a autoimunitních onemocnění.

Obvyklá kúra zahrnuje celkem 3 infuze vždy po týdnu, při akutním onemocnění je možné dávky zvýšit. Aplikace trvá asi 30 minut formou nitrožilní infuze, při které pacient relaxuje na lehátku.

Glutathion (GSH) se řadí k nejsilnějším antioxidantům, jedná se o tripeptid složený z aminokyselin kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu. Vzniká v játrech, uplatňuje se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů, správné funkci imunitního systému, prevenci buněk před oxidačním stresem a při aktivaci řady enzymů v organizmu.

Nežádoucí oxidační stres reprezentují reaktivní sloučeniny kyslíku, jejichž vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními (oxidační stres vzniká v buňce jako produkt energetického metabolismu). V případě, že oxidační stres není dostatečně neutralizován antioxidanty, může buňku ohrožovat, narušit její DNA, vést k její mutaci.

Oxidační stres tak poškozuje zdravé tkáně, vede k chronicky zánětlivé reakci. To vše se může klinicky projevovat jako deprese, únavový syndrom, opakované infekce, alergie, autoimunitní, kardiovaskulární a neurodegenerativní choroby a nádory. Mladé buňky těla ho mají dostatek, ale počínaje 30. rokem věku glutathionu v buňkách ubývá. Od 50 let věku ho v těle dokonce bývá o 50 až 70 % méně než v buňkách mladých. To s sebou nese předčasné stárnutí organizmu, vzniku řadu nemocí a poškození orgánů. Efekt glutathionu se výrazně zvyšuje současným podáním vitamínu C.