Vážení klienti, od 30. 3. 2020 obnovujeme částečný provoz našich ordinací (masáže zůstávají nadále uzavřeny). Ordinační doba bude poondělí až pátek vždy od 8:00–12:00 hod pouze pro předem objednané pacienty. Zdravotnické služby tak budou v omezeném bezpečnostním režimu a proto vás prosíme, abyste respektovali předchozí objednání, jinak nebudeme schopni vaše ošetření zajistit. Dále vás žádáme o nezbytné dodržování zejména následujících bodů:

Co je však zcela nejdůležitější, abyste v případě jakéhokoli příznaku nemoci, kašle, rýmy, zvýšené teploty vůbec NECHODILI DO PROSTOR ORDINACE a neohrozili případně další pacienty a personál. Děkujeme za vstřícnost k těmto bezpečnostním opatřením a opětovně žádáme o jejich důsledné dodržování. S pozdravem, Tým LaserMed

Vážení klienti,

od 30. 3. 2020 obnovujeme částečný provoz našich ordinací (masáže zůstávají nadále uzavřeny).

Ordinační doba bude poondělí až pátek vždy od 8:00–12:00 hod pouze pro předem objednané pacienty.

Zdravotnické služby tak budou v omezeném bezpečnostním režimu a proto vás prosíme, abyste respektovali předchozí objednání, jinak nebudeme schopni vaše ošetření zajistit. Dále vás žádáme o nezbytné dodržování zejména následujících bodů:

Co je však zcela nejdůležitější, abyste v případě jakéhokoli příznaku nemoci, kašle, rýmy, zvýšené teploty vůbec NECHODILI DO PROSTOR ORDINACE a neohrozili případně další pacienty a personál.

Děkujeme za vstřícnost k těmto bezpečnostním opatřením a opětovně žádáme o jejich důsledné dodržování.
S pozdravem,
Tým LaserMed

Vážení klienti, od 30. 3. 2020 obnovujeme částečný provoz našich ordinací (masáže zůstávají nadále uzavřeny). Ordinační doba bude poondělí až pátek vždy od 8:00–12:00 hod pouze pro předem objednané pacienty. Zdravotnické služby tak budou v omezeném bezpečnostním režimu a proto vás prosíme, abyste respektovali předchozí objednání, jinak nebudeme schopni vaše ošetření zajistit. Dále vás žádáme o nezbytné dodržování zejména následujících bodů:

Co je však zcela nejdůležitější, abyste v případě jakéhokoli příznaku nemoci, kašle, rýmy, zvýšené teploty vůbec NECHODILI DO PROSTOR ORDINACE a neohrozili případně další pacienty a personál. Děkujeme za vstřícnost k těmto bezpečnostním opatřením a opětovně žádáme o jejich důsledné dodržování. S pozdravem, Tým LaserMed